Hầu hết các ứng dụng (như daipha.com Word, Excel và PowerPoint) đều bao gồm phông sẽ được tự động cài đặt khi bạn cài đặt phần mềm. Ví dụ: các ứng dụng được tạo đặc biệt cho dự án thiết kế tài liệu, chẳng hạn như daipha.com Publisher, thường đi kèm với một vài phông bổ sung mà bạn có thể sử dụng với bất cứ chương trình nào khác trên máy tính.Bạn đang xem: Cách dùng font chữ tải về

Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể muốn cài đặt phông chữ tùy chỉnh bạn đã tạo, đã mua hoặc tải xuống từ đâu đó. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói về cách cài đặt những phông chữ đó để bạn có thể dùng chúng trong daipha.com Office.

Bạn đang xem: Cách dùng font chữ tải về

Lưu ý: Để nhúng phông chữ trong tài liệu daipha.com Office Word hoặc bản trình bày PowerPoint, hãy xem Nhúng các phông chữ trên site PPTools.

Định vị phông chữ tùy chỉnh trên Web

Ngoài việc lấy và sử dụng phông chữ đã được cài đặt với ứng dụng, bạn có thể tải xuống phông chữ từ Internet. Một số phông chữ trên Internet được bán trên thị trường, một số được phân phối dưới dạng phần mềm chia sẻ và một số thì miễn phí. Site site Sắp kiểu chữ của daipha.com cung cấp liên kết đến các bên tạo phông khác (các công ty hoặc cá nhân không phải daipha.com có thể tạo và phân phối phông), tại đây, bạn có thể tìm thấy các phông bổ sung.

Sau khi tìm thấy phông mà bạn muốn sử dụng với ứng dụng Office, bạn có thể tải phông xuống và cài đặt thông qua hệ điều hành bạn hiện đang sử dụng trên máy tính. Vì các phông chữ hoạt động với hệ điều hành, phông sẽ không được tải xuống trực tiếp cho Office. Bạn cần kiểm tra thư mục Phông chữ của hệ thống trong Panel Điều khiển Windows và phông chữ sẽ tự động hoạt động với Office. Trên máy Mac, bạn sử dụng Font Book để thêm phông, rồi sao chép phông vào thư mục Windows Office Compatible.

Phần lớn bên thứ ba ngoài daipha.com gộp các phông của họ trong tệp .zip để giảm kích cỡ tệp và giúp tải xuống nhanh hơn. Nếu bạn đã tải xuống một phông được lưu ở định dạng .zip, hãy bấm đúp vào tệp zip để mở.

Cài đặt phông tùy chỉnh bạn đã tải xuống

Sau khi tải xuống phông muốn cài đặt, bạn cần cài đặt phông đó trong hệ điều hành. Sau khi phông chữ đã được cài đặt đúng trong hệ điều hành, daipha.com Office sẽ có thể xem và sử dụng phông. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy chọn hệ điều hành bạn đang sử dụng từ hộp thả xuống bên dưới.

Chọn hệ điều hành của bạn Chọn hệ điều hành của bạn

Bấm đúp vào tệp phông để mở trong Bộ xem trước Phông


*

*

Đóng Bộ xem trước Phông, rồi mở chương trình Office của bạn. Giờ bạn sẽ thấy phông mới được bao gồm trong danh sách phông chữ.

Tìm tệp phông bạn đã tải xuống - tệp thường có phần mở rộng .ttf hoặc .otf và có thể nằm trong thư mục tải xuống của bạn. Bấm đúp vào tệp.

Tệp sẽ mở trong bộ xem trước phông. Bấm Cài đặt Phông. Tệp sẽ mở trong Font Book.

Đóng sổ phông. Bây giờ, phông chữ của bạn sẽ sẵn dùng cho daipha.com Office.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Office 2011 cho Mac, bạn có thể cần phải kéo và thả phông chữ vào tuyển tập tương thích Windows Office trong sổ phông để tạo sẵn cho daipha.com Office.

Chia sẻ tệp có chứa phông không tiêu chuẩn

Khi bạn cài đặt phông tùy chỉnh, mỗi phông sẽ chỉ hoạt động với máy tính bạn đã cài đặt phông. Phông tùy chỉnh bạn đã cài đặt trên máy tính có thể không hiển thị giống với trên máy tính khác. Văn bản được định dạng trong phông chưa được cài đặt trên máy tính sẽ hiển thị ở phông Times New Roman hoặc phông mặc định.

Xem thêm: Camera Rời Cho Laptop - Cách Để Cài Đặt Webcam Cho Máy Tính Hoặc Laptop

Do đó, nếu bạn dự định chia sẻ các tệp daipha.com Office Word, PowerPoint hoặc Excel với người khác, bạn sẽ muốn biết những phông chữ dành riêng cho phiên bản Office mà người nhận đang sử dụng. Nếu phông chữ không phải dành riêng, bạn có thể phải nhúng hoặc phân phối phông chữ cùng với tệp Word, bản trình bày PowerPoint hoặc bảng tính Excel. Để biết thêm thông tin về điều này, hãy xem mục Phông chữ được cài đặt với daipha.com Office.

Bạn có ý tưởng nào để giúp cải thiện daipha.com Office không?

Hãy xem mục Làm thế nào để gửi phản hồi về daipha.com Office?