Mình vào thì nó báo Access is denied mặc dù bản thân đăng nhập dứoi quyền admin. Mình vẫn vào Security chỉnh Owner và full control mà lại nó không đồng ý.

*
Mình sử dụng Win 7 trang chủ Premium , mong đa số fan chỉ góp.
Bạn đang xem: Cách vào setting trong win 7

Mu00ecnh du00f9ng Win 7 Home Premium , ý muốn mu1ecdi ngu01b0u1eddi chu1ec9 giu00fap.","product_id":0,"type":0,"date":1293001731,"date_text":"10 nu0103m","link":"/hoidap/4106/256310/lam-sao-vao-thu-muc-documents-and-settings-trong-win-7.html","num_reply":8,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"suachuadieuhoapro","name":"Tran Van Trung","company":"0987654321","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"suachuadieuhoa.vn

- quý khách muốn thay đổi tùy chỉnh trong windows thì phải bao gồm quyền quản lí trị.- Chuột buộc phải lên tệp tin muốn thay đổi --> Chọn Properties --> Chọn Security --> Advanced --> Owner --> Edit...với lựa chọn tài khoản User --> Apply/OK/OK --> Edit...--> lựa chọn tài khoản User và kiểm tra vào Full control rồi OK.


- Chuu1ed9t phu1ea3i lu00ean file muu1ed1n u0111u1ed5i --> Chu1ecdn Properties --> Chu1ecdn Security --> Advanced --> Owner --> Edit...vu00e0 chu1ecdn tu00e0i khou1ea3n User --> Apply/OK/OK --> Edit...--> chu1ecdn tu00e0i khou1ea3n User vu00e0 check vu00e0o Full control ru1ed3i OK.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":256310,"user":{"id":1,"login_name":"hungsmn","name":"nbbnbmn","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2222

Bạn test biện pháp này xem sao. loài chuột yêu cầu vào Documents & setting
=> qua tab Security => lựa chọn Advanced => Change pemissions . bạn chú ý coi gồm cái làm sao nó ghi Deny làm việc mục Type thì remove sầu nó đi. dứt rùi ấn ok .. coi sao.
*

Documents & setting => qua tab Security => chu1ecdn Advanced => Change pemissions . bu1ea1n u0111u1ec3 u00fd coi cu00f3 cu00e1i nu00e0o nu00f3 ghi Deny u1edf mu1ee5c Type thu00ec remove sầu nu00f3 u0111i. xong xuôi ru00f9i u1ea5n ok .. coi sao. ","total_vote":3,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":256310,"user":{"id":1,"login_name":"dieuhoanagakawa","name":"Do Hoang Ha","company":"0987654321","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dieuhoanagakawa.vn

lê trình
Trả lời 10 năm trước
cách của chúng ta này chuẩn chỉnh này
Xem thêm: 15.6 Inch Bằng Bao Nhiêu Cm, Mm, M? Cách Quy Đổi Chính Xác Nhất

","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":256310,"user":{"id":1,"login_name":"trinhbo","name":"lu00ea tru00ecnh","company":"tru01b0u1eddng ptdt nu1ed9t tru00fa huyu1ec7n bu1ea3o yu00ean lao cai","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"letrinh.ptdtnt