Bài viết này vẫn phân tích và lý giải phương pháp áp dụng router TP-Link N có tác dụng access point (điểm truy hỏi cập). Router thiết yếu sẽ tiến hành kết nối cùng với router TP-Link N qua cổng LAN. Cổng WAN không được thực hiện đến cấu hình này.

Bạn đang xem: Làm thế nào để cấu hình router wifi tp

Router bao gồm sẽ tiến hành liên kết cùng với router TP-Link N qua cổng LAN

Bước 1: Kết nối máy tính với router TP-Link N

Kết nối máy vi tính cùng với cổng LAN máy hai trên router TP-Link N bằng cáp Ethernet.

Đăng nhập vào bối cảnh website TP-Link thông qua thúc đẩy IP.. được liệt kê trên nhãn nghỉ ngơi dưới thuộc của router TP-Link N.


Lưu ý: Mặc dù hoàn toàn có thể, tuy vậy tránh việc thử quy trình này qua WiFi

Bước 2: Đổi hệ trọng IPhường LAN của router TP-Link N

Chuyển mang lại Network >LAN bên trên thực đơn mặt và thay đổi ảnh hưởng IP LAN của router TP-Link N thành can dự IPhường bên trên cùng một segment của router chủ yếu. Địa chỉ IP.. này bắt buộc ở xung quanh phạm vi DHCP của router bao gồm.

Ví dụ, giả dụ DHCPhường của router chính là 192.168.2.100 - 192.168.2.199 thì bạn có thể đặt IP.. của router TP-Link N thành 192.168.2.X (X bắt buộc nằm ngoại trừ phạm vi DHCP.. của router chính), ví dụ như 192.168.2.11.

Đổi liên can IP LAN của router TP-Link N

Lưu ý: Sau khi biến đổi liên hệ IP.. LAN, bạn sẽ cần được khởi rượu cồn lại với đăng nhập vào router TP-Link N bởi hệ trọng IPhường mới.

Bước 3: Cấu hình SSID

Chuyển đến Wireless > Wireless Settings cùng thông số kỹ thuật SSID (Tên mạng) rất có thể như là hoặc không giống với router chính. Chọn Save sầu.


Cấu hình SSID

Cách 4: Cấu hình bảo mật

Đi mang lại Wireless > Wireless Security cùng cấu hình bảo mật thông tin không dây. WPA/WPA2-Personal được khuyến cáo là tùy chọn bình an độc nhất. Sau khi cấu hình, bấm Save.

Cấu hình bảo mật

Lưu ý: Nếu thực hiện router băng tần kép, hãy lặp lại quy trình này cho băng tần 5GHz.

Bước 5: Vô hiệu hóa VPS DHCP

Chuyển cho DHCP. > DHCP Settings cùng lựa chọn Disable the DHCP Server. Nhấn Save.

Vô hiệu hóa VPS DHCP

Cách 6: Khởi hễ lại thiết bị

Chuyển mang lại System Tools > Reboot với lựa chọn Reboot nhằm khởi cồn lại máy.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Nút Di Chuyển Liên Quân, Lỗi Nút Di Chuyển Liên Quân

Khởi hễ lại thiết bị

Bước 7: Kết nối router bao gồm cùng với router TP-Link N

Sử dụng cáp Ethernet để liên kết router chính với router TP-Link N trải qua các cổng LAN (hoàn toàn có thể sử dụng cổng LAN bất kỳ). Tất cả những cổng LAN không giống trên router TP-Link N hiện tại đang cung cấp cho trang bị quyền truy cập Internet. Bên cạnh đó, đều thứ WiFi hiện hoàn toàn có thể truy cập Internet trải qua router TP-Link N bằng phương pháp thực hiện SSID với password được thiết lập cấu hình vào công việc trên.

Kết nối router chính với router TP-Link N
5 ★ 1