Như các quý khách hàng đã biết thì Microsoft là một trong những trong những tập đoàn béo nhất về việc cải tiến và phát triển công nghệ và phần mềm.

Chỉ riêng câu hỏi gây ra các phiên bản mới của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng văn phòng nổi tiếng Microsoft Office cũng đã làm cho sốt xình xịch cả quả đât công nghệ rồi