Mính tất cả con Laptop Sony Vaio. VÌ thiết lập lại Win ko teo driver phải tiếng màn hình thu nhỏ tuổi lại, VCD ko phát âm được, bác bỏ nào gồm driver cho bạn cùng với. Máy đời củ đề nghị chẳng lưu giữ Ver là gì. Các bác hỗ trợ nhé . Cám ơn nhìu