Hướng dẫn thiết lập modem wifi Viettel

Bước 1: Bạn cắm dây mạng liên kết thân máy tính với modem, căm dây biểu hiện ADSL vào cổng điện thoại cảm ứng thông minh (RJ11) bên trên modem.

User: admin Password: admin

*

Bước 2 : Quý khách hàng vào muc Winzard với điền các thông số VPI/VCI thich hợp với mạng cua mình

VNPT : 0 -35 FPT : 0-33(Chụ ý cùng với mạng FPT Khi thiết lập xong phai Call năng lượng điện đến nhà mạng thông tin để nhà mạng di động remix lại cổng ) Viettel :8-35

*

Sau Lúc điền dứt ấn Next

Bước 3: Chuyển lịch sự bảng Connnection Type. Tiếp tục điền những thông số mạng vào những mục sau:

*

WAN Connection over Ethernet: lựa chọn PPP. over Ethernet(PPPoE) Encapsulation Mode: chon LLC/Snap Tiếp tục ấn Next

Cách 4: sang trọng bảng WAN IP settings an next để chuyển sang mục tiếp

*

Cách 5: Qua bảng PPP User và Password

Quý khách hàng điền user & password nhà mạng cung ứng Tiếp tục ấn Next

*

Cách 6: Qua mục LAN Interface Setup chúng ta ghi lại vào Enable DHCP. Server rồi Next tiếp

*

Sau đó ấn Finish là ngừng phần thiết lập modem

Tiếp đó họ chuyển sang trọng thông số kỹ thuật mang lại wifi (Đổi tên cùng đặt mật khẩu đăng nhập wifi)

Quý Khách vào lại trang 192.168.1.1

Để đặt lại tên bộ vạc wifi chúng ta vào mục WLAN, lựa chọn muc Basic Settings

Quý Khách thay tên cỗ phân phát trong mục (Root)SSID.

Sau đó ấn apply Changes

*

Tiếp kia đến phần đặt mật khẩu đăng nhập, bạn vào lại mục WLAN, vào mục security

Tại ô Encryption chọn WPA

Sau kia điền mật khẩu vào ô Pre-shared (Ít duy nhất 8 ký kết tự) rồi ần Apply changes

*

Sau lúc đã hoàn thành không còn phần thiết đặt, các bạn ấn vào Commit/Reboot nhằm lưu lại thông số kỹ thuật vừa thiết lập.

HUONG DAN CAI DAT MODEM VIETTEL, HUONG DAN CAI DAT MODEM ADSL, CAI DAT MODEM