*
2727379

Đôi khi, bạn có thể không truy cập được http://tplinkwifi.net để quản lý Router daipha.com của mình và muốn truy cập trực tiếp địa chỉ IP của Router như một giải pháp. Thông thường, địa chỉ IP mặc định của Router daipha.com của bạn là http://192.168.0.1 hoặc http://192.168.1.1.

Bạn đang xem: Địa chỉ ip wifi tp link là bao nhiêu

Mặc dù nếu trình quản lý mạng của bạn đã thay đổi trước đó, bạn có thể tham khảo các phương pháp sau để tìm địa chỉ IP của Router daipha.com theo hệ thống hoạt động của bạn.

Windows

Mac OS

Linux

IOS

Android

Chrome OS

Tìm địa chỉ IP của Router của bạn

1. MởControl Panel.

*

2. Ở trên cùng bên phải, chọn xem theo Danh mục (Category). Sau đó nhấp vào Xem trạng thái mạng và nhiệm vụ ( View network status and tasks)trong danh mục Mạng (Netwwork)và Internet.

*

3. Nhấp vào kết nối mạng.

*

4. Nhấp Chi Tiết(Details) trong cửa sổ trạng thái mạng.

*

5. Bạn có thể tìm địa chỉ IP của router hiển thị nhưIPv4 Default Gateway.

*

Tìm địa chỉ IP củaRouter trênMac OS

1. Ở trên cùng, nhấp vào Apple > System Preferences > Network.

*

2. Nhấp vào kết nối mạng của bạn. sau đó nhấp vào Nâng cao (Advanced) ở dưới cùng bên phải.

*

3. NhấpTCP/IP. Sau đó, bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP của router dưới dạngRouter.

*

Tìm địa chỉRouter trênLinux

1. Nhấp vào biểu tượng cài đặt trên thanh tác vụ.

2. Nhấp Thông Tin Kết Nối(Connection Information). Sau đó bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP củaRouter hiển thị làDefault Router.

*

Tìm Địa chỉ IP củaRouter trênIOS

VàoSettings > WLAN. Nhấp vào mạng Wi-Fi của bạn. Sau đó, bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP của Router của mình dưới dạngRouter.

*

Tìm địa chỉ IP củaRouter trênAndroid

VàoSettings > WLAN.Nhấp vào biểu tượng chi tiết. Sau đó, bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP của Router của mình dưới dạng Gateway.

*

Tìm Địa Chỉ IP củaRouter trênChrome OS

1. Nhấp vào khu vực thông báo ở bên phải của thanh tác vụ của bạn, nhấp vào Connected to. Sau đó nhấp vào kết nối mạng của bạn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Thay Mực Máy In Canon Lbp 2900 Tận Nơi, Nạp Mực Máy In Canon Lbp 2900 Tận Nơi

2. Nhấp vào Network. Sau đó, bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP của Router dưới dạng Gateway.